springmats.com


Varför springer vi?

Varför springer vi människor? Är löpning något för alla? Det är ca 5 år sedan löpboomen slog igenom i skandinavien. Det var då som många vaknade upp och inspirerades av utmaningen att genomföra ett marathon eller ett triathlon mm. Det uppmärksammades i tv och radio hur enormt intresset att delta […]