Diabeteslägret ”Sockerbiten”


   Hejsan!  

Mitt namn är Mats Fors. Jag är 38 år gammal, typ 1 diabetiker sedan 25 år tillbaka. Jag är bosatt med min familj, frun Evelina och döttrarna Jolene och Eloise, i Mariehamn på Åland sedan 4 år.

Diabetes

är en av Finlands och Nordens största folksjukdomar. Idag har Finland ca 500 000 diabetiker, varav 50 000 är av typ 1 dvs. diabetiker utan egen insulinproduktion.

Av erfarenhet vet jag hur viktig fysisk aktivitet är för en diabetiker och jag vet även hur omvälvande livet kan vara för ett barn/ungdom som insjuknar i diabetes. I den åldern kan det vara svårt att förstå, att det, av diabetiker, krävs mer ansvar för den egna hälsan än av kompisarna som inte har diabetes. Jag vet, att man som barn kan känna frustration över sin diabetes och ibland ha en känslan av att man är ensam med sjukdomen.

Finlands diabetesförbund ligger på många sätt i framkant men utbudet av svenska kurser, info och läger utgör en ganska liten del av deras för övrigt omfattande verksamhet. Detta är som jag uppfattar det.  Svenskspråkig kurser för barn med typ 1 diabetes  ordnas, men det kommer ofta väldigt i skymundan och lokalt. Detta är något jag vill ändra på! Jag vill hjälpa till att synliggöra och ordna läger för barn med diabetes typ 1.

Jag har många idéer på upplägg runt ett läger för barn med diabetes. Det slutgiltiga programmet skräddarsyr jag tillsammans med er och behörig sjukvårdspersonal från ert distrikt. Syftet med lägret är att:

Öka våra kunskaper om diabetes.

Öka deltagarnas/familjernas kontaktnät med andra diabetiker.

Utmana oss själva.

Stärka självförtroendet hos deltagarna.

Se möjligheterna.

Ha roligt! 

Under lägret får deltagarna på ett lustfyllt sätt lära sig mer om diabetes och hur de ska tyda kroppens signaler.

Aktiviteterna kommer att variera från läger till läger, men det kan röra sig om aktiviteter som hinderbanor, stafetter, blodsockerkontroller, diabetesstigar, utmaningar, diabetesstationsträning, korvgrillning, besök av diabetesföretag, och föreläsningar av inspirerande människor.

Allt sker tillsammans med mig, diabetesskötare, diabetesläkare, dietist, kunniga diabetiker, och annan utbildad personal.

Min del i lägret är konceptet ”Sockerbiten” som är formbart tillsammans med er. Jag fungerar både som diabetesföreläsare och personen som håller i trådarna, aktiviteterna under lägret.

Jag kan även tänka mig ett kombinerat läger för diabetesbarn både på finska och svenska. 

Ta kontakt med offertförfrågan så gör vi tillsammans årets viktigaste läger för barn med diabetes typ 1.

Mvh   Mats Fors