Massage


Samhällsutvecklingen har gått från att människan tidigare fick daglig fysisk aktivitet till allt mer stillasittande på kontor och framför datorer. Dessa ensidiga arbetsrörelser är nog en av de största orsakerna till att rygg- och nackproblematiken ökar. Att vi ständigt har bråttom och stressar i vår vardag gör inte situationen bättre. Av denna orsak är det viktigare än tidigare att speciellt se över sin arbetsergonomi samt att träna upp de rätta muskelgrupperna.

Nu är det hög tid att svänga blad och välja en ny väg där du tar hand om ditt eget välbefinnande. Ta kontakt, så kan vi fundera tillsammans, hur vi ska få ordning på problemen.

Massören Mats blev Utbildad Massör ifrån Norrvalla Folkhälsans massageutbildning i Vörå 2002.

Det finns antagligen lika många massagetekniker som det finns massörer. Naturligtvis finns det inte enbart ett sätt att massera som är rätt. Människor är olika och gillar olika saker, samtidigt som även problemen och behoven varierar från människa till människa. En idrottare som har en viktig tävling om en månad så är nog redo att uthärda vilken behandling som helst för att få musklerna öppna och i skick. Å andra sidan kan en person som jobbar i ett kontor ha väldigt spända muskler, men vill trots det inte att massagen ska ta för sjukt och kommer av den anledningen hellre flera gånger på massage. Min tumregel är att massage ska kännas, men det är kundens behov och önskemål som styr.

Även inom idrotten har massagen olika betydelser.Hård och djupgående massage ges som regel under tränings- och uppbyggnadsperioden, men i tävlingsperioden så är ofta musklerna i sådant skick att hård massage inte är nödvändig. Vanligen lönar det sig inte att massera en idrottare för nära in på en tävling, speciellt om idrottaren inte är van och känner till hur hen reagerar på massage. Om möjligt kan man försöka gå på massage en vecka innan en viktig tävling. Denna massage är ofta lite lättare och man koncentrerar mycket vid eventuella problemområden.

Om det är länge sedan du gick på massage senast, så är det vanligt att man känner av massagen efteråt. En massage kan jämföras med en hårdare träning för musklerna. Efter första massagen kan en del känna att musklerna blir ömma. Efter andra gången är det redan bättre och oftast efter tredje gången känns det skönt. Men detta varierar förstås. För en del känns det skönt redan efter första gången. Styrkan på massagen så avgörs i enlighet med hur mycket kunden tål/vill.

Massagetiderna varierar från kund till kund. Men universella massagetider är: nacke-rygg 30min, övre kroppen (inte händer) 45min/60min, övre kroppen 60min, underben och lår 60min, helkropps 1h 30min/2h.

Endast med hjälp av massage kan man inte helt hålla musklerna i skick. Man behöver komma ihåg att töja och stretcha som en del av träningen.

Fysisk ansträngning lönar det sig att undvika direkt efter en massage. Påfrestningen på musklerna under en massage kan jämföras med en hårdare träning. På samma sätt får man inte ut maximalt av massagen om man har haft en hård träning just innan du går på massage.

Massage är inte bara ämnat för idrottare. Vanliga människor i arbete eller studerande är också i behov av massage.