Kolhydraträkning


Kolhydraträkning, att kunna uppskatta och beräkna hur mycket det du äter innehåller för att sedan kunna ta rätt mängd insulin. Detta är viktigt om du som diabetiker vill få en bra balans. I 24 avsnitt får du dels se hur du räknar och tar fram uppgifterna men också många insikter i hur mycket olika matvaror motsvarar i mängd kolhydrater.