symtom


Inflammation i hälsenan – en mardröm för långdistanslöparen 6

Det har nu gått 1,5 veckor sedan jag under mitt långpass på 24km började känna av en smärta i hälsenan efter bara 6km. Jag tänkte att det var något tillfälligt problem och fortsatte hela distansen. Gick sedan på massage men utan resultat. Smärtan finns fortfarande där. Inflammation i hälsenan (akillestendinit) […]